Sokólska, P. (2023). Zagłada chamskim okiem – świadectwo groteski w „Takim większym weselu” Tadeusza Nowaka. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 49–58. https://doi.org/10.26881/jk.2023.16.03