Paliński, R. (2023). Bośnia z dziedzictwem wojny. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 143–151. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10074