Panfil, K. (2023). Zapis spotkania z profesor Jadwigą Kotarską – (Gdańsk, 28 lutego 2011). Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 153–168. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10075