Romanowski, M. . (2023). Zapis spotkania z profesorem Edmundem Kotarskim – (Gdańsk, 19 maja 2011). Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 169–185. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10076