Telefus, N. ., & Strugała, E. . (2023). Zapis spotkania z profesor Anną Martuszewską – (Gdańsk, 23 marca 2011). Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 186–199. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10077