Paliński, Rafał. 2023. „Bośnia Z Dziedzictwem Wojny”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, nr 16 (listopad):143-51. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10074.