Michalski, M. . (2023) „Między totalizmem a jednostkowością. Literatura wobec wojny (z Ukrainą w tle)”, Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), s. 10–30. doi: 10.26881/jk.2023.16.01.