Sokólska, P. (2023) „Zagłada chamskim okiem – świadectwo groteski w «Takim większym weselu» Tadeusza Nowaka”, Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), s. 49–58. doi: 10.26881/jk.2023.16.03.