Katalin, S. (2023) „Postmemory Twice: Poetic and Narrative Transformation in George Szirtes’s Biographies of His Mother”, Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), s. 105–114. doi: 10.26881/jk.2023.16.07.