Romanowski, M. . (2023) „Zapis spotkania z profesorem Edmundem Kotarskim – (Gdańsk, 19 maja 2011)”, Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), s. 169–185. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10076 (Udostępniono: 12 kwiecień 2024).