Telefus, N. . i Strugała, E. . (2023) „Zapis spotkania z profesor Anną Martuszewską – (Gdańsk, 23 marca 2011)”, Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), s. 186–199. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10077 (Udostępniono: 23 kwiecień 2024).