Romanowska, A. (2021) „The Role of Memory in Penal Sciences”, Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, 2(13), s. 99–105. doi: 10.26881/jk.2021.13.09.