Wielewska-Baka, Martyna. „Wojna. To Jeszcze Nie Koniec”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, nr 16, listopad 2023, s. 7-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10062.