Paliński, Rafał. „Bośnia Z Dziedzictwem Wojny”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, nr 16, listopad 2023, s. 143-51, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10074.