Romanowski, Marcin. „Zapis Spotkania Z Profesorem Edmundem Kotarskim – (Gdańsk, 19 Maja 2011)”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, nr 16, listopad 2023, s. 169-85, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10076.