Romanowska, A. „The Role of Memory in Penal Sciences”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, t. 2, nr 13, grudzień 2021, s. 99-105, doi:10.26881/jk.2021.13.09.