[1]
Dynowski, J. i Przybysz, M. 2022. Narracje w reklamie motoryzacyjnej na przykładzie wybranych kampanii w serwisie YouTube. Media Biznes Kultura. 2(13) (grudz. 2022), 133–150.