(1)
Dynowski, J.; Przybysz, M. Narracje W Reklamie Motoryzacyjnej Na przykładzie Wybranych Kampanii W Serwisie YouTube. MBK 2022, 133-150.