Dynowski, J., & Przybysz, M. (2022). Narracje w reklamie motoryzacyjnej na przykładzie wybranych kampanii w serwisie YouTube. Media Biznes Kultura, (2(13), 133–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7980