Dynowski, Jan, i Monika Przybysz. 2022. „Narracje W Reklamie Motoryzacyjnej Na przykładzie Wybranych Kampanii W Serwisie YouTube”. Media Biznes Kultura, nr 2(13) (grudzień):133-50. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7980.