Dynowski, J. i Przybysz, M. (2022) „Narracje w reklamie motoryzacyjnej na przykładzie wybranych kampanii w serwisie YouTube”, Media Biznes Kultura, (2(13), s. 133–150. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7980 (Udostępniono: 29 maj 2024).