[1]
J. Dynowski i M. Przybysz, „Narracje w reklamie motoryzacyjnej na przykładzie wybranych kampanii w serwisie YouTube”, MBK, nr 2(13), s. 133–150, grudz. 2022.