Wróć do szczegółów artykułu O solidarności w nauce i ideowych meandrach Solidarności. Z prof. Krzysztofem Brzechczynem, autorem książki O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980–1981. Studium z fi lozofi i społecznej, rozmawia Dominik Bień Pobierz Pobierz PDF