Dominik Bień. (2020). Wstęp. Progress, (7), 7–10. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5151