Dominik Bień. 2020. „Wstęp”. Progress, nr 7 (grudzień):7-10. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5151.