[1]
Dominik Bień, „Wstęp”, Progress, nr 7, s. 7–10, grudz. 2020.