Dominik Bień. „Wstęp”. Progress, nr 7, grudzień 2020, s. 7-10, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5151.