[1]
Szymańska, E. 2017. Janina Szarek (Hg.), Teatr Studio am Salzufer. Tadeusz Różewicz Bühne. 10 Jahre der deutsch‑polnischen Bühne in Berlin. Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, 551 S. Studia Germanica Gedanensia. 36 (luty 2017), 227–229.