[1]
Iluk, Łukasz 2015. Problemy przekładu wybranych elementów komparycji polskich i niemieckich orzeczeń sądowych. Studia Germanica Gedanensia. 33 (wrz. 2015), 258–269.