[1]
Sumbor, J. 2014. Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche przy współpracy Marion Brandt, Stockholm Slavic Papers 22. Sztokholm/ Stockholm 2013, 357 S. Studia Germanica Gedanensia. 30 (kwi. 2014), 267–272.