[1]
Iluk, Łukasz 2013. Ustalanie ekwiwalencji terminów prawych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego małoletni, nieletni i młodociany i ich odpowiedników w języku niemieckim. Studia Germanica Gedanensia. 29 (wrz. 2013), 112–123.