[1]
Olszewska, I. 2012. Od stereotypu do poprawności politycznej. Obraz Niemca w prasie polskiej w dobie kryzysu ekonomicznego. Studia Germanica Gedanensia. 27 (wrz. 2012), 270–284.