[1]
Ossowski, M. 2021. Kardach, Magdalena (2018): Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w latach 1933–1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – peryferie. Studia Germanica Gedanensia. 45, (lis. 2021), 239–242.