(1)
Iluk, Łukasz. Problemy przekładu Wybranych elementów Komparycji Polskich I Niemieckich Orzeczeń sądowych. SGG 2015, 258-269.