(1)
Sumbor, J. Między językami, Kulturami, Literaturami. Polska Literatura Emigracyjna W Berlinie I Sztokholmie Po Roku 1981, Red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche Przy współpracy Marion Brandt, Stockholm Slavic Papers 22. Sztokholm/ Stockholm 2013, 357 S. SGG 2014, 267-272.