(1)
Iluk, Łukasz. Ustalanie Ekwiwalencji terminów Prawych Dla celów Leksykograficznych I Translacyjnych Na przykładzie Pola Terminologicznego małoletni, Nieletni I młodociany I Ich odpowiedników W języku Niemieckim. SGG 2013, 112-123.