(1)
Zając, J. Lingwistyczne Aspekty Dyskursu e‑mailowego W Komunikacji Biznesowej. SGG 2012, 245-256.