(1)
Ossowski, M. Kardach, Magdalena (2018): Literatura a Polityka Kulturalna W Prusach Wschodnich W Latach 1933–1945. Krajobraz Kulturowy I Symboliczny a Relacje Centrum – Peryferie. SGG 2021, 45, 239-242.