Kostrzewa, F. (2017). Der Relativsatz im Sprachkontrast. Studia Germanica Gedanensia, (37), 63–70. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1301