Iluk, Łukasz. (2015). Problemy przekładu wybranych elementów komparycji polskich i niemieckich orzeczeń sądowych. Studia Germanica Gedanensia, (33), 258–269. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1428