Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014). Inny to ten, który właśnie „siedzi w aucie”. Prozatorski debiut Alexandry Tobor a nowe pokolenie piszących o Polsce w Niemczech. Studia Germanica Gedanensia, (30), 80–93. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1457