Iluk, Łukasz. (2013). Ustalanie ekwiwalencji terminów prawych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego małoletni, nieletni i młodociany i ich odpowiedników w języku niemieckim. Studia Germanica Gedanensia, (29), 112–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1515