Iluk, J. (2012). Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy translacyjnej. Studia Germanica Gedanensia, (27), 161–175. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1590