Zając, J. (2012). Lingwistyczne aspekty dyskursu e‑mailowego w komunikacji biznesowej. Studia Germanica Gedanensia, (27), 245–256. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1597