Olszewska, I. (2012). Od stereotypu do poprawności politycznej. Obraz Niemca w prasie polskiej w dobie kryzysu ekonomicznego. Studia Germanica Gedanensia, (27), 270–284. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1600