Ossowski, M. (2021). Kardach, Magdalena (2018): Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w latach 1933–1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – peryferie. Studia Germanica Gedanensia, 45, 239–242. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6962