SUMBOR, J. Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche przy współpracy Marion Brandt, Stockholm Slavic Papers 22. Sztokholm/ Stockholm 2013, 357 S. Studia Germanica Gedanensia, [S. l.], n. 30, p. 267–272, 2014. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1473. Acesso em: 1 paź. 2023.