OSSOWSKI, M. Kardach, Magdalena (2018): Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w latach 1933–1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – peryferie. Studia Germanica Gedanensia, [S. l.], v. 45, p. 239–242, 2021. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6962. Acesso em: 8 grudz. 2023.