Duch-Adamczyk, Justyna. 2016. „ 420 S”. Studia Germanica Gedanensia, nr 35 (wrzesień):224-27. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1379.