Iluk, Łukasz. 2015. „Problemy przekładu Wybranych elementów Komparycji Polskich I Niemieckich Orzeczeń sądowych”. Studia Germanica Gedanensia, nr 33 (wrzesień):258-69. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1428.